Folktron

Andedyrkan, förfädersdyrkan, druider och informella hedersstunder till olika företeelser, så som tid på året, namndagar, jubileum, händelser och historiska berättelser i muntlig tradition. Naturens balans och cykler viktiga. Reinkarnation och kretslopp.

Folktron

Vassholma (TFT) NilsLindeberg