Kapten Remi "Vadarn" från Vassholma

Byarådsäldste och en av de sista i gamla gardet. Gammal militär och klurig gubbe som nu mest trixar med olika fiskemetoder.

Description:

Player: Nils Lindeberg
Name: Remi “Vadarn” från Vassholma
Hero Type: Hero – Byrådsäldste
Race: 1/2-alv
Gender: Male
Age: 100+ (70ish human yrs)
Job: Fisherman/mayor, $50(3/18)
Exp: 37 + (2 Old)
ST: 12 Wounds:
DX: 14 (11) adjDX: Chainmail and shield(10), Sword(11)
IQ: 13 Fatigue:
MA: 10 (6)

Honesty 7 Courage 10 Friendliness 10
Spiritual 5 Greed 4 Selfishness 3
Karma 11

Talents/Spells:
IQ Name Notes
2 Sword
2 Mechanics (Includes Remove Traps)
1 Literacy
2 Alertness
0 Fishing
1 Shield
2 Silent Movement
1 Tactics
2 Charisma
0 Common
Studying: Spying, Strategy and Scholar.

Weapon
Broadsword (1DX,1Dmg) 2+1
HTH: Fists 1-1, With Very Fine Dagger 1+3

Armor:
Chain Mail 3/-3
Large Shield 2/-1

Money: Enough.

Items: Notes: Wgt.

Weight ST multiplier:

Followers – Other Characters:
Name
Type/Race
ST
DX
IQ
MA
Obey
Notes

Bio:

Remi “Vadaren” (Handicaps: Old 2p)

Remis bakgrund är höjd i dunkel som så många av den äldre generationen. Han var en av de yngre i murbyggargenerationen men har pö om pö tagit över ledarskapet i byarådet. Nu är han inte längre så engagerad i de dagliga göromålen, men verkar veta vad som pågår ändå.

Han är en av dem som sett till att de nygamla traditionerna, som infördes av murbyggarna, hålls vid liv. Några av hans käpphästar är främlingsleken som alla barnen verkar gilla fortfarande. Där det blir snabbmaskerad när främlingar kommer till byn, ansikten smutsas ner, sot stryks i ögon och på kinder och sen spela rädda, hungriga och ängsliga. De vuxna tycker det är ganska skönt att få stänga dörrarna om sig och spela skygga. Det jobbiga är att ställa undan allt fint och snabbt stöka till, gömma boskapen, etc. “Varje främling kan vara en spion åt Kvartermästaren,” är vad Remi alltid brukar påminna om. Ranke Rådvis och Harker med Huggaren från Storslänten är fruktade och än så länge har de motats i dörren. Det relativt stora avståndet till Storslänten gör ju sitt till också.

Remi har fortfarande personligen hand om vaktschemat ner mot landsvägen och det är övning åtminstone en dag i månaden om inga främlingar synts till. Är det bara en av de kända gårdfarihandlarna så springer utkiken upp till byn i förväg, är det något större ringer man i klockan, en gång per beväpnad man och en gång per vagn, utöver den första ringningen för att det kommer någon. Allvarligt larm är tre ringningar med mellanrum. De flesta kommer aldrig längre in i byn än till Pörthuset, byns ölstuga, mathak för dem som inte har eget hushåll och sen är det gästgiveri vid större tilldragelser. (Första huset ovanför trappen på vinjett bilden och högst upp till vänster på bykartan vid ingången.)

När Remi inte tar hand om det praktiska i byn, vilket han egentligen inte lägger så mycket tid på, så lurar han på “Dasslocket”. En storbaddare till sumpfisk som lurar nere i sjömynningen. Han provar de mest märkligt makapärer för att fånga sin gamle ärkerival. Han är bra med barn och har ofta en skock runt sig som han underhåller med historier om både det ena och det andra, samt låter dem ofta hjälpa till i jakten på “Dasslocket”.

Själv så bor han uppe i ett av finhusen på innergården, eller borggården som byborna kallar den övre delen av byn. Givetvis får man inte kalla byn fästning, eller borg och muren är bara en lätt palissad som råkar vara förstärkt, väl kamouflerad och murad mellan husknutarna. Den kan inte motstå belägringsmaskiner och man kan inte patrullera muren då den saknar krenelering. Men det finns ett antal torn, plattformar, stegar och sinnrika anordningar för att få upp bågskyttar på muren om otygen från skogen skulle hälsa på. Men någon borg eller stadsmur är det då rakt inte frågan om. Hög nog för att troll inte skall kunna komma över, men inget som räcker i krig.

Under kullen är det få som har tillgång då Remi bär på nyckeln till förråden och dörren är lika hemlig som dessa källarutrymmen. Alla gissar sig till att det är tornhuset högst upp i byn som döljer nedgången, men få vet. Alla vet dock att den finns då den sväljer en stor del av både skörd och arbete. Byns egen skatt på innevånarna är mycket hög, men alla är överens om att det går till bra saker och att byn är trygg. Ingen lider nöd, så ingen klagar högljutt.

Många av de äldre är lite rädda för Remi, han har lite totalitära drag och saknar nog skrupler sen sina år utanför byn. Var han verkligen soldat, kanske var han både spion, fredlös eller kanske t o m magiker i demonhäxmästarnas tjänst, han är ju rätt gammal och kan ha varit med på den tiden. Han är sträng mot de vuxna och älskad av barnen. Lite av en pensionerad ulv i fårakläder.

Kapten Remi "Vadarn" från Vassholma

Vassholma (TFT) NilsLindeberg