"Den siste regelbändaren"

Elementarmagiker med Ki

Description:

Spelare: Henrik Hedlund
Typ: Wizard
Ras: Människa (Alvblod eller halvlängdsmannablod)
Kön: Man
Ålder: 16 år
Yrke: Bonde och trollkarlslärling
XP:

ST 6
DX 13 (14) (10 defensively)
IQ 13

Cloth Armor (Fine Tailor Fit) 2AP/-0DX
Club (1.5 Handed no throwing), Fine + 1DX, 2H: 1d6 + 1 1H:1d6 -4DX defensively.
Fist 1-2

Farmer(0)
Aid(0) → (Open Tunnel(0)) !!
Magic Rainstorm(0)
Literacy(1)
Unarmed Combat I(2)
Unarmed Combat II (only with Jo-stick, prereq DX14)
Staff(1)
Magic Fist(1) → (Fireball) !
Trip(1) → (Telekinesis) !
Fire(1) → (3-hex Fire) !
Flight(1)
Stone Flesh(1)
(Control Elemental(1)) !!!
(Blast(1)) !!!

Studerar: UC III, Create/Destroy Elemental, Trance.

Attribut:
KI reserv 1 fST per attributepoint above 30. 1fST per UC level.
Can use Blast and Hammertouch with martial arts.
Nackdel:
De fyra elementen kan komma i obalans om han inte får meditera. Slumpa vilket.
Obalans innebär att man inte är vid sina sunda vätskor och får problem med vissa spells.

(2) Eld (Kolerisk och aggressiv) 7 (12)Vatten (Flegmatisk och pacifistisk)
(2) Luft (Sangvinisk och impulsiv) 7 (12) Jord (Melankolisk och överanalyserande)
Friendliness:
Mood:
Appearance:
Karma: 7

Bio:

Relationer PC:
Relationer NPC:

En ung man med ki kraften i kroppen. Förmodligen vän med Resenären och kanske sparringpartner, samt går i lära hos Torngubben för att lära sig mer magi.

"Den siste regelbändaren"

Vassholma (TFT) henrik_hedlund_7564