Behemot Månstråle

Halvalv och jägare med ett gott öga och långbåge

Description:

Player: Jon Söderhjelm
Hero Type: Hero
Race: 1/2 Alv
Gender: Man
Age: 14 (human years)
Job: Hunters apprentice,
Exp: 10

ST: 9
DX: 12 (7/11) Spjut (15/11) med båge två pilar.
IQ: 11
MA: 10

Javelin 1-1 (2-1) Charge + /-2 DX
Kniv 1-1 (för att flå djur)
Fin liten jaktbåge 1d6 !!!

Mjukt läder (1 AP, -1 DX)
Liten sköld (1 AP)

Common(0)
Hunting(0)
Bow(0)
Charisma(2)
Alertness(2)
Literacy(1)
Missile Weapons (3)
(Pole Weapons (2))!!
(Tactics(1))!!

Studerar
Shield (1), Poling (3), Sword(2)

Attribut/Nackdel
Bortbyting

Bravery 11
Honesty 9
Friendliness 5
Appearance 11
Emotional 11
Karma 7

Bio:

Relationer PC:
Relationer NPC:

Behemot Månstråle är en ung halv-alv som av okänd anledning lämnades i skogarna kring Vassholma redan som liten. Hans ursprung är okänt, liksom hur han har kommit hit. En vacker höstdag kom Stormhatt ut ur skogen bärandes på ett litet knyte. Uppenbarligen är han frukten av en ohelig allians, kanske av våld, kanske av odödlig kärlek.

Behemot hittades som sagt i skogen och har under förutom skolan praktiserat som jägarlärling under Stormhatt. Hans specialitet har varit jakt på smådjur och tillsammans med övriga ungdomar i byn har han lett återkommande jakter på diverse skadedjur och fåglar. Tex anses det vara ungdomarnas och inofficiellt Behemot som räddade skörden för två år sedan, då den höll på att ätas upp av en flock kråkor som mer eller mindre belägrade byn.

Dock drömmer den unge halvalven om ett annat liv, långt bort från det något rurala Vassholma. Att likt alverna få trampa nya stigar och att se världen bortom ån och fälten är något som länge har tilltalat vår unge hjälte. När eller hur det rent praktiskt ska ske är däremot en helt annan historia. Hittills har också tacksamheten gentemot hur övriga byn och rådet har behandlat honom också varit ett skäl att stanna kvar, då Behemot har behandlats mycket väl.

Behemot Månstråle

Vassholma (TFT) southhelm