Main Page

Vassholma Wiki

För att lägga till en ny sida gör följande:

  1. Klicka på en länk och du kommer till den nya tomma sidan i edit läge.
  2. Editera hej vilt.
  3. Spara

Om du tänker skriva något senare eller vill att någon annan skall göra det, skapa länken med dubbla hakparenteser runt titeln, så kanske någon annan klickar på den och tar tag i det.

Sektioner:
Geografiska beskrivningar
kultur-tro-och-religion
Raser och Bestiarium
Organisationer
Historia
PC relaterat – nyckelhändelser, citat, etc
Regler – Dropbox.
.
Main Page
.
.
.
.
.
.

Linking to a page with different text

If you don’t want to use the page’s name as the link text, you can specify your own text by placing a vertical bar | and the link text in the link like so: Linking with different text

Linking to characters

For PCs and NPCs in your campaign, the easiest thing is to use the PC/NPC Link Lookup in the sidebar to the right. It’s quite handy! Otherwise, the links behave much like a wiki link, just with a colon at the start.

HTML and Textile

To style things how you want, you can use either HTML (with some restrictions) or a simple formatting language called Textile. It’s up to you, but Textile is pretty easy, while simultaneously allowing for lots of customization.

Main Page

Vassholma (TFT) JonasG