Wilhelm Winter

Wilhelm Winter, förrymd väpnare

Description:

ST 13
DX 9
IQ 10

Talents
Forrester(0)
Farmer(0)
(Sword(2))
(Shield(1))
Alertness(2)
Literacy(1)
Horsemanship(1)

Studies
Fencing, warrior, Courtly Graces

Bio:

Wilhelm lyckades som trettonåring få en plats som väpnare åt en av kaptenerna i Vinthundskompaniet, ett legendariskt spaningsförband i den kungliga arméen. Efter ungefär ett år gick i princip hela kompaniet åt i ett massivt bakhåll, föranlett av flera taktiska och strategiska misstag. Rykten gör även gällande att interna stridigheter inom armeen och mellan olika falanger inom förbandet förvärrat situationen.

Wilhelm överlevde som genom ett mirakel och lyckades sent omsider ta sig tillbaka till Vassholma. Väl där återgick han omärkligt i gemenskapen som bonden Winter son. De äldste har tillräckligt mycket sunt förnuft för att inte fråga för mycket och ingen i byn låtsas om att Wilhelm varit borta. De äldste har även tagit gamla gubben Winter i örat, som i Wilhelm såg den som skulle skänka familjen ära och ta klivit in i den fina världen. Wilhelm är inte heller efterspanad, hela Vinthundskompaniet antas vara utplånat, men risken finns att ett passerande sällskap soldater skulle lägga märke till soldattatueringen och därför håller Wilhelm låg profil. Som varande desertör är straffet kanske inte döden, men väl tjänstgöring i ett straffkompani.

Wilhelm är på intet sätt en fegis och han har heller kanske inte släppt drömmen om att lyckas som soldat. Dock har han nu sett strid på riktigt och förstått att det inte alltid är glamoröst och ärofyllt, utan snarare kan vara jävligt farligt och inte så lite blodigt. Han har också sett att de högre och lägre befälen inte alltid är så kompetenta och vidsynta som de beskrivs i värvningsbroschyrerna. Tvärtom, inkompetens och ärvda officerstitlar verkar gå hand i hand och det som hans älskade kapten och kompani utsattes för kommer han aldrig att förlåta.
Men nu är det stilla livet som gäller. Wilhelm bor ensam i en liten stuga i utkanten av sin faders ägor och ansvarar för skogsbruket.

Wilhelm Winter

Vassholma (TFT) southhelm