Stormhatt från Lillviken

Backstugesittande pensionerad jägare med öra för andar

Description:

Player: Nils Lindeberg
Name: Stormhatt från Lillviken, numera Vassholma
Hero Type: Hero – Jägare
Race: Människa
Gender: Man
Age: 65
Job: Hunter/Farmer, $50(3/18)
Exp: 36
ST: 11 Wounds:
DX: 14 (11) adjDX: Bow (18)
IQ: 11 Fatigue:
MA: 10

Honesty 5 Courage 6 Friendliness 4
Spiritual 11 Greed 4 Selfishness 5
Karma 8

Talents/Spells:
IQ Name Notes
2 Bow
1 Tracking
3 Missile Weapons
1 Woodsman
2 Priest (Folktro)
2 Silent Move
(2 Naturalist) Memory Item
(1 Mimick) Memory Item
0 Backstugesittare
0 Common
Studying: Alertness, Literacy and Knife.

Weapon
Long Bow (Fine + 1 DX) (Pilar + 2 dmg) 1 + 4 (Kan skjuta två pilar om adjDX = 18)
HTH: Fists 1-2, With Fine Dagger 1+2 (-2 DX only studied skill)

Armor:
Fine Cloth 1/0

Money: Not enough.

Items: Notes: Wgt.
Lergöken “Rävskri”, ett arv från sin gamla mentor, Memory Item w/ Naturalist/Mimic.

Weight ST multiplier:

Followers – Other Characters:
Name Toby
Type/Race Spårhunden Taxman ST 6, DX 13, IQ 6, MA 12, and bite for 1 – 1
damage.

Bio:

Stormhatt och hans hund Taxman är en vanlig syn i Vassholma. De kommer in till byn var och varannan eftermiddag och byter jaktbyte mot ett mål mat och lite vin. Hans förkärlek för vin gör att han får lite gliringar från de övriga i Pörthuset, men det bryr han sig inte om utan kontrar med en skröna från hans tid som jägmäster hos en överste norr över. På “den tiden” var han löjtnant och lite fin i kanten.

När folk i byn har problem med råttor lånar de Taxman och hunden brukar komma tillbaka lite rundare om magen till Stormhats stora förtret, som då skäller ut hunden (och översätter till hundskall med sin magiska lergök) för dess dåliga umgängeskrets av fumliga ungar som tappar sötsaker överallt. Detta så att barnen hör givetvis. En barsk man men som på sitt sätt bidrar till byns välmående.

Hans mer allvarliga sysslor är att faktiskt spana och speja efter mer än villebråd i skogarna runt byn. Han har sina jaktstigar som han regelbundet följer för att spåra efter gränsrännare och revirbrytare. Runt om i skogen så har han sina stoder, ruiner, gölar, älskande träd och gamla stubbar som måste besökas, pratas med och ibland lyssnas till. Han lämnar regelbundet små gåvor till Di Smau Underjordi och rådgör även med övriga bybor när de har problem med knytt och oknytt.

Vid solstånden fyra gånger om året leder han dansarna, hälsar gryning och skymning samt sjunger långt in på småtimmarna om svunna tider. Givetvis har han hjälp då Folktron inte riktigt har en andlig ledare utan alla hjälps åt.

Skälet till att han lever i Lillviken utanför byn är att han inte är helt bekväm med det gamla rådets regler och påbud. Han tror inte på organiserat styre och byn är alldeles för organiserad, som ett litet land i landet. Så han har sitt eget sätt att betala skatt och hjälpa byn som han förhandlat fram med Remi och de andra.

Stormhatt från Lillviken

Vassholma (TFT) NilsLindeberg