Sotar Pål från Vassholma

Byns svarta får, sotare och kålstiftsmakare.

Description:

Player: Nils Lindeberg
Name: Sotar Pål från Vassholma
Hero Type: Hero – Byns svarta får
Race: 1/2-ling
Gender: Male
Age: 28+ (16ish human yrs)
Job: Charcoaler/Chimney Sweep, $25(3/18)
Exp: 33
ST: 7 Wounds:
DX: 15 adjDX: Throw rock (18) Thrown club (18)
IQ: 11 Fatigue:
MA: 12

Honesty 7 Courage 10 Friendliness 10
Spiritual 5 Greed 4 Selfishness 3
Karma 11

Talents/Spells:
IQ Name Notes
2 Running
2 Thief
1 Literacy
2 Alertness
0 Chimey Sweep
1 Tinkerer
1 Charcoaler
2 Silent Movement
0 Charisma
0 Common
Studying: Spying, Knife and Spell: Fire Proofing.

Weapon
Thrown Rock – Fine +1 dmg : 1-2
Thrown Club: 1
HTH: Fists 1-4

Armor:

Money: Always broke

Items: Notes: Wgt.

Weight ST multiplier:

Followers – Other Characters:
Name
Type/Race
ST
DX
IQ
MA
Obey
Notes

Bio:

Pål tillhör Bältesspännarna och som en ovanligt liten hobbit så blev han upplärd till sotare. Nu har ju inte byn behov av en sotare på heltid så han har fått en del andra sysslor också. Samtliga har sot som den gemensamma nämnaren. Troligtvis så tyckte folk att eftersom han ändå var sotig och svart så kan han gott fixa nästa skitiga jobb också. Han är därför kolmilare, eller åtminstone vaktar han dem när de brinner ute i skogen. Han tillverkar kolstift och är så pass duktig att de säljs vidare till andra byar och städer. Förutom att han sotar och är ansvarig för att vattentunnorna med regnvatten och annan eldsäkerhet är på plats och hålls efter, så hjälper han smeden att förtenna kärl och fixar spruckna grytor och pannor.

Det var en brand i staden för ett tjugotal år sedan som krävde liv och minnet är fortfarande färskt hos många i byn. Så Pål är ofta inne och inspekterar eldstäder, höloft, oljelampor och ljushållare. Ibland utan att han blivit inbjuden faktiskt. Han kaller det en överrasknings inspektion när han blir påkommen. Alla tar lite lätt på det för de vet att han är en obotlig småtjyv som så många av de kortare släktet. Som tur är så har han inget emot att folk kommer hem och inspekterar hans sovloft hemmavid när något särdeles viktigt eller något av värde har kommit bort. Han är alltid glad att kunna var till hjälp när något blivit borttappat, han är ju så bra på att hitta saker.

Byn har även ett rudimentärt kloaksystem vilket är ganska svårmanövrerat, men eftersom Pål är så liten och dessutom ofta förtjänar lite straffarbete, så är det ofta hans nuna man kan se sticka ut ur marken via de små brunnslocken och gallren. Hans historier om vad han har sett där nere är det givetvis ingen som tar på allvar då han är en känd mytoman. Då det inte riktigt finns några riktigt ruttna äpplen i Vassholma så får Pål ta på sig rollen som det svarta fåret alla skyller på. Det blir lättast så. Han är dock så charmig, och hans vita leende i det sotiga ansiktet är en härligt syn, att folk snabbt förlåter honom.

Sotar Pål från Vassholma

Vassholma (TFT) NilsLindeberg