Lt Luguber "Lug" av hus Äsping

Värjfäktande charmör i landsflykt

Description:

Spelare: Robert Stenholm
Typ: Hero
Ras: Människa
Kön: Man
Ålder: 30 år
Yrke: Pensionerad soldat
XP: 10

ST 8
DX 13 (14/10) Defensively (9/4dice/AP4)
IQ 11

Klubba 1-1
Kniv 1-1 eller parera för 2AP
(Värja M.Fin ( + 2 Enchant) 1 + 3 ( + 1 DX) !!! Gömda
(Värja M.Fin ( + 2 Enchant) 1 + 1 ( + 1 DX) AP 4 when parrying.) !!! Gömda
Spjut 1 och Sköld AP2 (Tot DX 8)

Fine Cloth Armor (2AP) !!!
Warrior (1AP clean melee)

Barman(0) → Soldier(0)
Sword (0)
!(Two Weapons(3)) Otränad
Charisma(2)
Bard(2)
!!(Sex Appeal(1)) Ovårdad
!!(Courtly Graces(1))
Unarmed Combat I(1)

Studerar
Fencing, Unarmed Combat II, Warrior

Attribut/Nackdel
Värjor från ett tidigare liv.
Han har ett tidigare liv i flykt.

Bravery 9
Honesty 10
Friendliness 5
Appearance 11
Mood 9
Karma 5

Bio:

Relationer PC:
Relationer NPC:

Lt Luguber "Lug" av hus Äsping

Vassholma (TFT) RobertSteneholm