Torsten "Tjommen" från Vassholma

Häxlärling och alkemist

Description:

Spelare: Björn T
Typ: Wizard
Ras: Människa
Kön: Man
Ålder: 15 år
Yrke: Pyskolog och Hästviskare
XP:

ST 8
DX 10
IQ 14
MA 10

Melee: (Wizard’s Staff 1+2) Just a fine 2H staff 1. !!!

Woodcarving(0)
Herbalist(0)
Alertness(0)
Literacy(1)
Running(4) → ( Sorceror’s Tounge(1), Goblinoid(1) ) !
Telekinesis(1)
Aid(1)
Control Animal(1)
Ward(1)
Sleep(1)
Reverse Missiles(1)
(Staff(1)) !!
(4-Hex Illusion(1)) !!
(Alchemy(3)) !!

Studerar
Telepathy, Animal Handler, Detection of Lies

Spell Book: (no wizards chest) (No scrolls) !!!
Dark Vision, Fire, Analyze Magic, Repair

Slinker as a pet, “Abloy”
These strange little creatures look something like a cross
between a rat and a monkey. They live both in forests and
underground. A slinker has ST 2, DX 14, IQ 6, and MA 14.
They are attracted to bright things, and try to steal them.
It can be taught amusing tricks . . . such as entering
windows and opening doors from the inside.

Attribut/Nackdel
Okänd än så länge. hint Demonology

Karma: 7
Bravery: 10
Honesty: 10
Friendliness: 10
Appearance: 5
Extrovert: 4

Bio:

För snart 16 år sedan så kom en ung, mycket gravid och mycket sjkuk kvinna instapplandes i byn. Ingen visste vem hon var och då hon kort därefter dog så var det ingen som lyckades ta reda på vart hon kom från. Barnet däremot lyckades Kaja rädda.
Då det var en extra mun att mätta, så var det ingen som var så sugen på att ta hand om den lille Torsten. Så Torsten fick bo hos Kaja.

När Torsten vart stor nog att följa med Kaja så kallades han snart för “den där tjommen som följde med Kaja”. Något som de övriga barnen snappade upp och började kalla honom för “Tjommen”.

Tjommen är inte officiellt en elev till Kaja. Men då han inte verkar ha någon annan som lär honom något så är det kanske inte så konstig att viss kunskap spritt sig.

De gånger Tjommen är i kontakt med resten av byn så är det oftast för att hjhälpa till att tämja djur. Något som Tjommen är särskilt duktig på.

Torsten "Tjommen" från Vassholma

Vassholma (TFT) bjorn_thenstedt