Lothar från Vassholma

Förste älskare som vill bli riddare och aldrig kommer till

Description:

Spelare: Daniel Wernegren
Typ: Hero
Ras: Människa
Kön: Man
Ålder: 17 år
Yrke: Bonde med väpnarambition
XP:

ST 12
DX 11 (10)
IQ 9
MA 10

Large Shield 2AP/DX-1
Warrior 1AP (But only lighter wounds, max 3.) 5 dmg blir 2, 6 dmg blir 4.
Broad Sword 2 die. !!!

Farmer(0)
Actor(0)
True Love(0)
Literacy(1)
Sex Appeal(1)
Sword(2)
Horsemanship(1)
Shield(1)
(Devouted(?Lag?)(1)) !
(Bard(2)) !!

Studerar
Courtly Graces, Master Bard, Warrior

Attribut:
True Love, en färdighet som kan användas till det mesta när Hild är inblandad.

Nackdel:
Hild är inblandad.

Bravery 9
Honesty 9
Friendliness 9
Appearance 10
Mood 5
Karma 9

Bio:

Relationer PC:
Relationer NPC:

Lothar från Vassholma

Vassholma (TFT) daniel_wernegren